Wat is mindfulness?

Waar je aandacht is, daar ben je. Of anders gezegd: jouw leven bestaat uit datgene waar jij je aandacht op richt. Dat klinkt mooi en ook wel waar, maar wat bedoelen we er precies mee? Wat is mindfulness?

Het begrip ‘mindfulness’ wordt meestal vertaald met ‘opmerkzaamheid’ of ‘aandachtigheid’. Hierbij gaat het dan niet om een geconcentreerde soort aandacht, maar juist om een open soort aandacht. Opmerkzaam zijn vraagt om een open houding ten aanzien van datgene wat zich van moment tot moment aandient, zowel in de buitenwereld als in onze binnenwereld.

Mindfulness gaat over de kunst om optimaal of zelfs helemaal aanwezig te zijn in het hier en nu. Over bewust keuzen kunnen maken in het moment, in plaats van ‘automatisch’ te reageren op prikkels uit je omgeving of in jezelf. Mindfulness betekent simpelweg bewust te zijn van de huidige ervaring, van de volheid van het moment.