Hatha Yoga mild 55+

Met het ouder worden verandert er van alles, zowel fysiek als geestelijk. De fase van kinderen grootbrengen en carriere maken ligt achter je, de aandacht verschuift naar de innerlijke ontwikkeling – tijd voor jezelf. En tegelijkertijd is er wellicht de zorg voor ouders, partner of kleinkinderen. Vanzelfsprekendheden lijken ineens niet meer zo vanzelfsprekend: denk aan de fysieke kracht, souplesse en gezondheid of de aanwezigheid van familie en vrienden. Op zoek dus naar een nieuwe balans in het leven.

Yoga helpt je deze balans te (her)vinden. Yoga betekent immers ‘verenigen’, ofwel twee uitersten in evenwicht brengen. De yogalessen voor 55-plussers zijn gericht op het vergroten van de kracht, vitaliteit en souplesse van lichaam en geest. Inspanning wordt afgewisseld met ontspanning. Kracht wordt afgewisseld met souplesse. Beweging met rust. Speciale aandacht voor de beweeglijkheid van de gewrichten en de wervelkolom. Bij alle oefeningen vormt de adem een belangrijke ondersteuning.

De oefeningen zijn voor iedereen toegankelijk. Ervaring met yoga is niet nodig en bewegingsbeperkingen vormen geen probleem. Juist bij yoga gaat het erom je mogelijkheden te onderzoeken, in plaats van je te richten op de onmogelijkheden. Vanuit dit oogpunt wordt deze les ook aangeraden aan mensen die in een revalidatietraject zitten of anderszins fysiek beperkt zijn*.

De lessen bij Bodhi Yoga en Mindfulness zijn gevarieerd: in elke les worden dynamische oefeningen afgewisseld met rustige oefeningen er komen staande, zittende en liggende oefeningen voor. Waar nodig kan gebruik gemaakt worden van een stoel of andere hulpmiddelen. De les wordt altijd afgesloten met een eindontspanning. Voor wie wil is er na de les ruimte voor een kopje thee.

*) Het is wel belangrijk dat je kunt traplopen, de zaal is namelijk alleen via een trap bereikbaar.