Hatha Yoga

Het woord yoga is afgeleid van het Sanskriet woord ‘yuj’ wat verbinden of verenigen betekent.
Hatha is een samenvoeging van de Sanskriete termen ‘ha’ (zon) en ‘tha’ (maan), hetgeen verwijst naar evenwicht tussen tegengestelde krachten – dynamiek/verstilling, binnen-/buitenwereld, licht/donker, body/mind, etc.

Hatha yoga bestaat uit de beoefening van lichaamshoudingen (asana’s), ademhalingstechnieken (pranayama) en ontspanningsoefeningen.
Bij elke yogales is er een herhaling van asana’s uit voorgaande lessen en worden er nieuwe houdingen beoefend. Zo is elke les weer anders. Er komen staande, zittende en liggende oefeningen aan bod, waarbij de adem de dragende kracht is van elke beweging. Elke les wordt afgesloten met een ontspanning (savasana).

1_1.bodhi_nu_claudia_final

Yoga is meer dan een workout. Door yogabeoefening worden er processen in het lichaam in werking gezet die positief werken op lichaam en geest.
Wekelijks yoga beoefenen houdt je soepel en veerkrachtig. Daarnaast werkt yoga ontspannend, door bewust in het ‘hier en nu’ met jezelf bezig te zijn. Veel mensen voelen zich na de les dan ook relaxed en opgeladen.