kijk ook eens op:

Algemene voorwaarden Bodhi Yoga en Mindfulness

1. Door deelname aan de lessen verklaart de cursist zich akkoord met de Algemene Voorwaarden en de tarieven van Bodhi yoga en mindfulness.

2. Bodhi yoga en mindfulness heeft het recht de Algemene Voorwaarden en de tarieven tussentijds aan te passen. De cursist wordt hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld.

3. De persoonlijke gegevens van de cursist worden vastgelegd en alleen gebruikt om cursist te informeren over het aanbod en de activiteiten van Bodhi yoga en mindfulness. De persoonlijke gegevens van de cursist worden niet doorgegeven of verkocht aan derden.

4. Bodhi yoga en mindfulness heeft het recht de cursist de toegang tot de les(sen) te weigeren, indien zij hiervoor gegronde redenen heeft.

5. De cursist wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanning te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts of behandelend specialist te worden geraadpleegd.

6. De cursist is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent. Als de cursist onder behandeling staat van een arts, therapeut of specialist, dan raden wij de cursist dringend aan éérst in overleg te gaan met de behandelaar voor deelname aan de les.

7. Bodhi yoga en mindfulness kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist.

8. Bodhi yoga en mindfulness kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele beschadigde of verloren persoonlijke bezittingen van de cursist.

9. Cursisten kunnen bij Bodhi yoga en mindfulness een abonnement aanschaffen of een rittenkaart. De rittenkaart dient vooraf te worden betaald. Betaling kan contant of per pin. Het lesgeld voor het lidmaatschap dient per maand per automatische incasso te worden voldaan. Het lidmaatschap is doorlopend met een minimum van 3 maanden.

10. Actuele tarieven van abonnement, rittenkaart, proefweek, proefles en losse les staan altijd vermeld op de website.

11. Het lesgeld in geval van een abonnement dient ook in de vakantieperiodes te worden doorbetaald. Het tarief is hierop aangepast. Bodhi yoga en mindfulness houdt hierbij rekening met 48 lesweken per kalenderjaar.

12. Beëindigen van het lidmaatschap is mogelijk met de 1e dag van elke kalendermaand, de opzegtermijn is 1 maand. Opzeggen kan alleen schriftelijk of per mail.